۱۳۹۳-۰۹-۲۳

سقف دندی ایستاده ( قائم ) چیست؟

سقف ایستاده سقف دندی ایستاده ( قائم ) چیست؟ سیستم های سقف دندی ایستاده ، بیش از ۳۰ سال قدمت دارد و شامل «فشار» لبه غلطک […]