سیستم ورق ذوزنقه

سقف ذوزنقه ای

سیستم های سقف ذوزنقه ای بسیار ومقرون به صرفه سبک و مناسب برای طیف گسترده ای از برنامه ها و استعمالات ، از جمله ساخت و ساز جدید و نوسازی می باشد، و انتخاب وسیعی از رنگ ها، پرداخت کاری ( صیقل) و شکل مقطع برای آن وجود دارد. برای کاربردهای صنعتی ، سیستم های سقف ذوزنقه ای ، ایده آل هستند، اما و نامه های تجاری و یا خرده فروشی نیز مناسب هستند . که در آن سقف ممکن است در پشت نرده(حفاظ) سنگر بگیرد. چاغ سقف نیز می تواند به راحتی گنجانده شود- که مقرون به صرفه نیز هستند.

عملکرد سیستم

با توجه به آب بندی سیستم آستر و برش (مقطع) خارجی، سیستم های سقف ساخته شده ذوزنقه ای دچار تراکم روزانه ای نمی شوند . تصور غلطی رایج است که تراکم می تواند در قسمت زیرین مقطع خارجی در شیب های به وضوح سرد، به علت تابش آسمان شب تشکیل شود. واقعیت این است که تراکم یک تهدید واقعی نیست مگر این که وسیله ای برای بخار رطوبت قابل توجه برای ورود به سیستم ساخته شده وجود داشته باشد.

سیستم های سقف ساخته شده ذوزنقه ای گسترده ای از شعله سطح کلاس را ارائه می دهند، که دارای عملکرد صوتی می باشد و به طور معمول به عنوان « غیر شکننده» ارزیابی می شود که آنها را برای دسترسی به تعمیر و نگهداری، مناسب می سازد.