نمای ساختمان

پوشش نمای ساختمان

پوشش ورقی ساختمان اغلب بهترین گزینه برای بازسازی دیوارهای موجود است که به پایان حیات عملی (زندگی فعال) خود رسیده اند و یا برای تعمیر و بازسازی، مقرون به صرفه نیستند. این روشِ نوسازی، از هزینه دفع مواد زائد جلوگیری کرده و اختلال در سکونت را به حداقل می رساند و اجازه استفاده بی وقفه از ساختمان را می دهد. همه دیوارها مناسب نیستند و باید به ثبات ساختاری قاب بندی اصلی و تیرک های اتصال ثانویه توجه شود.

نوسازی دیوارها می تواند عملکرد ساختمان را بهبود ببخشد و مشکل نما را در ساخت و ساز دیوار را حل کند، در حالی که به روز رسانی کامل ظاهر یک ساختمان ، بدنمایی ساختمان را به یک تندیس زیبا تبدیل می کند. gloBal طیف گسترده ای از راه حل های متناسب با هزینه موجود و نیازهای شما را فراهم می کند.

نکته فنی:

شناخت و بررسی نیازها برای وارسی بخار آب و یا شاید صفحه رطوبت زدا ، حائز اهمیت است. جلوگیری از مشکل تراکم روزانه ای ضروری است. جزئیات و ساختمان های قدیمی و ساخت و سازی که به کار گرفته می شود، با حرکت بخار و هوای طبعاً « نامتراکم» ، کنترل نشده است. پوشش فلزی ساختمان به طور کلی نیاز به معرفی لایه کنترل (vcl) بخار در بالای ورق خطی و زیر عایق برای حفظ رطوبت داخلی به واسطه دیوار دارد که از نشت هوا در راستای تنظیمات ( مقررات) جاری ساختمان جلوگیری می کند.