۱۳۹۳-۰۹-۲۳

سیستم حفاظ باران چیست؟

نمای حفاظ باران ، یک روکش فلزی است که یا در طول ساخت و ساز اولیه و یا به عنوان یک روکش فلزی فوقانی به ساختار […]