عایق پلی ارتان و عایقکاری

۱۳۹۳-۰۹-۰۹

تعریف سقف، عایقکار و انواع ساختار سقف

تعریف سقف به پوشش های ساختمانی که از تاثیرات جوی، نفوذ آب، اتلاف گرمایی محافظت می کند و ظاهر و زیبایی ساختمان را افزایش می دهد […]