۱۳۹۳-۰۹-۲۳

نوسازی، استفاده مجدد از ساختمان

یکی از پایدارترین روش های ساخت و ساز ،بازسازی ساختار موجود است. محصولات و سیستم های GloBal خود را کاملاً در اختیار کاربردهای نوسازی قرار می […]