۱۳۹۳-۰۹-۲۳

سقف پیچ مخفی چیست؟

سیستم های مخفی شامل تثبیت مکانیکی نره ورق از طریق کیلیپس یا گیره به ساختار جداکننده سقف (Z) است که با لبه بالایی ماده ( هم […]