سیستم حفاظ باران چیست؟
۱۳۹۳-۰۹-۲۳
سقف پیچ مخفی چیست؟
۱۳۹۳-۰۹-۲۳
نمایش همه

برابر سازی فشار

مفهوم برابرسازی فشار ساده است:

زمانی که فشار هوای بیرونی به فضای پشت روکش فلزی بیرونی منتقل می شود، محفظه شکاف هوا باید به اندازه کافی کوچک باید ، سیستم مانع هوا باید به اندازه کافی رسوخ ناپذیر باشد و منطقه تخلیه از طریق حفاظ باران باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا اجازه دهد هوای کافی به داخل و خارج از محفظه، تحت فشار هوا حرکت کند.

این استراتژی براساس کنترل جریان هوا در داخل و از طریق مونتاژ دیوار انجام می شود. در تئوری ، برابرسازی فشار به معنای دیفرانسیل (تفاضل) فشار هوای صفر در همه زمان ها و در سراسر حفاظ باران است که منجر به حذف کامل نیروی محرکه برای نفوذ آب ناشی از فشار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.